GTR Türkiye 2023 Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı, Akbank’ın sponsorluğunda gerçekleşti

GTR Türkiye 2023

Ticaret ve İhracatın Finansmanı Konferansı

GTR Türkiye 2023 Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı, Akbank’ın platinyum sponsorluğunda gerçekleşti.

Akbank’ın ana sponsor olarak desteklediği Global Trade Review (GTR) tarafından düzenlenen GTR Türkiye 2023 Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı, 11 Ekim 2023’te Fairmont Quasar Otel’de yüzlerce profesyonelin katılımıyla gerçekleşti.

Dış ticaret ve ihracat finansmanı alanının en önemli etkinliklerden biri olan konferans, çokuluslu ve yerel şirketler, bankacılar, fintech’ler ve yatırımcıları bir araya getirerek finans ve ticaret sektörü için önemli bir buluşma noktası oldu.

GTR Türkiye 2023, küresel ticaret trendleri, stratejik finansal öncelikler ve alternatifler, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan fırsatlar, ticaret koridorları ve dijitalleşme gibi konuları ele alan bir dizi etkileyici panele ev sahipliği yaptı. Konferansta Akbanklı liderler de konuşmacı olarak yer alarak bu alanlara ilişkin deneyimlerini paylaştı.