​Kabul Kredisi

İthalatçıları ve ihracatçıları düşünen kredi!

İster ithalat ister ihracat yapan bir firma olun, Akbank Kabul/Aval Kredisi ile tanışın, ticarette bir adım öne geçin.

Özellikler

 • İthalatçı firmalar mal bedelini vadeli ödeme avantajına sahip olur. İhracatçı firmalar ise, ithalatçının bankasından, öngörülen vade sonunda mal bedeline ilişkin ödemenin yapılacağının garantisini alır.
 • Kabul/Aval Kredisi, ithalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, satıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen bir tarihte ödeme yapmasını içerir.
 • Akreditifli, vesaik veya mal mukabili olmak üzere yapılabilecek kabul kredili ödeme şeklinde düzenlenecek poliçelerin vadeleri, kabul tarihinden başlamak üzere herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe belirlenir.
 • Yurtdışından ithalat yapan bütün firmalar Akbank Kabul/Aval Kredisi’nden yararlanabilir.

Avantajlar

 • Güven: Açılan Kabul Kredisi ile firmalar, Akbank’ın güvenilirliği ve saygınlığından faydalanmış olur.
 • İş Kolaylığı - Maliyet - Garanti: Akreditif ile firmalar, ithal edecekleri ürünlerin sermaye bağlamadan, eksiksiz ve uygun bir şekilde ellerine geçmesini garanti eder.​

Akreditif Kredisi

Siz de Akbank güvenilirliğinden yararlanın!

İthalat işlemlerinde, mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif işlemi, ithalatçının, ihracat yaptığı ülkedeki alıcının talebine dayanarak bir banka aracılığı ile ayrıntıları verilmiş bir malın veya hizmetin ihracatçıya ödeme yapılması yönündeki şartlı bir taahhüttür.

Yurtdışından ithalat yapan tüm firmalar bu krediden yararlanabilir.

Avantajlar

 • Güven: Açılan akreditif ile şirketiniz, Akbank güvenilirliği ve saygınlığından faydalanmış olur.
 • İş Kolaylığı - Maliyet - Garanti: Kredilendirilen firma, yurtdışından ithal edeceği mallar için sermaye bağlamadan, ithal edeceği ürünlerin eksiksiz ve uygun bir şekilde elde edeceği garantisini sağlamış olur.

Referans Mektubu

Tesis ve onarım ihaleleri için nakit sorununuzu çözüyoruz!

Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan şirketlere, resmi dairelerin yapım, tesis ve onarım ihalelerine katılmaları nedeniyle, TL veya yabancı para olarak düzenlenir.

Bilgilendirme

Referans mektubu, şirketinizin Akbank nezdinde olan bilgilerini, talebiniz üzerine ilgili kişilere sunmaktadır.

TL/ YP Teminat Mektubu

TL/ YP Teminat Mektubu ile maliyet avantajı elde edin!

Teminat mektupları, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap oldukları kişi ve kurumlara hitaben, banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden garanti mektubudur.

Mektupta, aksi takdirde muhatabın uğrayacağı zararın metinde belirtilen tutar kadarının mektubu veren banka tarafından karşılanacağının taahhüt edildiği de yer alır.

Teminat mektupları, işin mahiyetine göre süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.

Avantajlar

 • Güven: Teminat mektubu verildiğinde Akbank, kendi saygınlığını ve güvenilirliğini firmaların kullanımına sunar.
 • İş Kolaylığı ve Maliyet Avantajı: Firmalar, sermaye bağlamadan iş yapma ve maliyet avantajına sahip olur.
 • Garanti: İlgili kuruluş, banka teminat mektubu sayesinde kendini daha güvende hisseder.
​​​​

Doküman Merkezi

​E-posta ile ilettiğimiz döküman numaranız ile,  gönderimlerinize "Döküman Merkezi" üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

 Başvurum Nerede?

 Findeks Risk ve Çek Raporu

 Akbank İnternet