Değerler, Vizyon, Misyon, Güçlü Temeller ve Stratejik Hedefler

Değerlerimiz

 • Güveninizin eseriyiz
 • Müşterilerimizle varız
 • Doğruyu yaparız
 • Yeniliklerimizle fark yaratırız
 • Topluma değer katarız

Vizyonumuz

 • Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka olmak.

Misyonumuz

 • Yenilikçi finansal çözümlerimiz ve güvenilirliğimiz ile tüm paydaşlarımız için kalıcı ve yüksek değer yaratmak.

Güçlü Temellerimiz

 • Güçlü yerli ana ortaklık yapısı,
 • Sağlam sermaye yapısı,
 • Nitelikli insan kaynağı,
 • Etkin risk yönetimi ve sağlam aktif yapısı,
 • Etkin bilanço yönetimi ve güçlü likidite yapısı,
 • Avantajlı maliyet yapısı ve yüksek verimlilik,
 • Kalıcı ve yaygın fonlama tabanı,
 • Çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir gelir üretimi,
 • Geleceğin bankacılık anlayışını destekleyen yenilikçi uygulamalar

Stratejik hedeflerimiz

 • Müşteri deneyimi ve memnuniyeti açısından Türkiye'nin en iyi bankası olmak
 • Etkin risk yönetimi ile aktif kalitesini korumak
 • Avantajlı maliyet yapısını sürdürmek
 • Tüm kanallarda üstün müşteri deneyimi sağlamak
 • Yenilikçi çözümlerle müşteriye sunulan değeri artırmak
 • İnsan kaynağı, teknoloji ve ileri analitiğe yapılan yatırımlarla geleceğin bankacılığını inşa etmek