Kentsel Dönüşüm Kredisi

Ayda 1,39 faiz oranıyla konut krediniz Akbank’ta

En Yakın Akbank Şubesi

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir?

6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında bulunan riskli bölgelerdeki binaların yenilenmesi için Bankamızca kredi kullandırılabilmektedir.

İlgili Kanun Maddesine Göre;

Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan,


Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı olarak açıklanmıştır.


Bu açıklama kapsamında; hak sahipleri yeniden inşa edilecek konutları için Bankamızdan kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. Bu krediler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sağlayacağı faiz desteğinden yararlanmaktadır.

Hak sahipleri Ne Yapmalı?

 • Hak sahipleri binalarının risk tespiti için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurur. Yetkili kuruluşlara ulaşmak için tıklayın!
 • Yetkili kuruluştan alınan "Riskli Yapı Tespit Raporu" ile riskli olduğu belirlenen binalarda 2/3 oy çoğunluğu ile dönüşüm kararı alınır.
 • Hak sahiplerince müteahhit firma belirlenir ve firma arasında yapım sözleşmesi imzalanır.
 • Hak sahibi Akbank'a kentsel dönüşüm kredisi başvurusunda bulunur.

Bakanlık Tarafından Uygulanacak Faiz Desteği / Kira Yardımı Nedir?

 • 6306 sayılı yasa kapsamında riskli bina tespit edilerek dönüşüme tabi tutulan binalardaki hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca faiz desteği verilecektir.
 • Bakanlık kat maliklerine en fazla 18 ay olmak üzere ayda 600 TL kira yardımı yapabilir.
 • Kat malikleri kira yardımı veya faiz desteği haklarından sadece birinden faydalanabilir.
 • 2016 yılı için konut ve işyeri kredilerinde Bakanlık tarafından azami 200.000 TL'ye kadar faiz desteği sağlanabilecektir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak kredi tutarı azami 1.000.000 TL dir.
 • Konut için yıllık %4 (aylık %0,33) ve azami 120 ay vadede, işyeri için ise yıllık %3 (aylık %0,25) ve azami 84 ay vadede faiz desteği sağlanmaktadır
 • Kredi için Bakanlık tarafından ödenecek faiz desteği tutarı, aylık olarak müşterinin kredi taksit ödemesinin ardından, Banka tarafından Bakanlıktan talep edilecek ve Bakanlığın Bankaya aktaracağı faiz desteği tutarı müşterinin hesabına virman yapılacaktır.

Bütçenize uygun Konut redisi seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için sizi şubelerimize bekliyoruz. 

​​
Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri ​ ​
  Konut İşyeri
Bakanlık Tarafından Verilen Faiz Desteği Yıllık %4 (aylık 0,33) Yıllık %3 (aylık 0,25)
Kredinin Maksimum Vadesi 120 ay 84 ay
Kredinin Maksimum Tutarı 200.000 TL
Ödeme Planı Seçenekleri Eşit taksitli, 2 yıla kadar sadece faiz ödemeli eşit taksitli
Kredilendirme Oranı Yapım sözleşmesinde belirtilen tutarın % 100'ü, yeni konut ekspertiz değerinin %75'i
KKDF ve BSMV Oranı KKDF ve BSMV yoktur​ Bireysel amaçlı alım : KKDF %15 BSMV yok 
Ticari amaçlı alım : KKDF yok BSMV yok
İpotek Yeni inşa edilen konut ipotek alınır ​​

 Başvurum Nerede?

 Findeks Risk Raporu

Sık Sorulan Sorular

Konut Kredisi kullandırım koşulları nelerdir?
 • 18 yaşından büyük, risk ve istihbaratında herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan ve gelirini belgeleyen herkes bu krediden yararlanabilir.
 • Tapu işlem tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde kredi kullandırılabilir.
 • Konut sigortası yaptırılır. (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir)
 • Gerçek kişilere Kredi Hayat Sigortası yaptırılır. (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir)
 • Satın alınan emlak üzerine ipotek konulur.
 • Gerçek kişiler mortgage ve işyeri kredisi kullanabilirken, tüzel kişiler yalnızca işyeri kredisi kullanabilirler.
Konut Kredisi kullandırımında istenen belgeler nelerdir?
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
 • Son döneme ait su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi (Faturalar kişinin kendi adına soyadına düzenlenmiş olmalıdır)
 • Gelir durumunu gösterir belge:
 • Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
 • Serbest Meslek Sahipleri: Vergi levhası
 • Şirket Ortakları: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi
 • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopisi
 • Emekliler: Hesap cüzdanı
 • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi
Konut Kredisi Sistemi'nin temel özellikleri nelerdir?

​5582 Sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun (Mortgage yasası) 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren kullandırılacak konut kredileri Yasa kapsamındadır.

 • Yasa ile konut finansman kredilerinde sabit faizin yanısıra değişken faiz seçeneği de uygulanmaya başlanmıştır. Değişken faizli krediler ile kredi faizlerinin düşmesini beklemenize gerek yok. Piyasa faizleri düştükçe, kredinizin faizi de düşmektedir.
 • Faizlerin yükselmesi durumunda ise, kredi faizi de yükselecek ancak sözleşmede belirlenen azami faiz oranını geçemeyecektir.
 • Yasa kapsamındaki krediler mevcutta ödenecek faizin % 5 oranında uygulanan BSMV'den muaf tutulmuştur.
Kredimi erken ödemem durumunda ücret öder miyim? Ne kadar ücret ödemeliyim?
 • Kredinizi 06/03/2007 tarihinden önce kullandıysanız erken ödeme ücreti ödemezsiniz.
 • Erken ödeme ücreti, kalan vadesi 36 ay üstü olan krediler için %2, 36 ay ve altı krediler için %1 oranındadır.​
 • Kredisini değişken faizli kullanan tüketicilerden ise erken ödeme ücreti alınmaz.
Değişken faizli kredinin özellikleri nelerdir?

​Kredi vadeniz boyunca faiz oranlarının bugünkünden daha fazla düşeceğine inanıyorsanız değişken faizli kredi size uygundur. Değişken faizde en önemli özellik azami oranın başlangıçta sözleşmede belirlenmesidir. Bankanız size mevcut ve azami oran üzerinden hazırlanmış 2 adet ödeme planı verir. Faiz oranları düştüğünde taksitleriniz düşer, faiz oranlarının yükselmesi durumunda ise taksit tutarları en fazla sözleşmede belirlenen azami orana kadar yükselir.

Değişken faizli kredide faiz riski var mı ?

​Değişken faizli kredi uygulamasında Bankaların kullanacakları baz faiz endeksleri Merkez Bankası tarafından belirlenir. Konut kredisi faiz oranı da belirlenen endeks faiz üzerine Bankaların ekleyeceği kar marjları ile oluşturulur.
Değişken faizli kredinin işleyişinde, kullanılacak endeks, kar marjları ve belirlenen fiyat başlangıçta yapılan sözleşmede belirtilir. Ayrıca azami oran da yine sözleşmede belirtilir. Dolayısıyla faizler yükseldiğinde taksit tutarları başlangıçta sözleşmede belirtilen azami orana kadar yükseltilebilir. Böylece, azami oran sizin riskinizi kontrol altında tutmanızı sağlar.

Konut Kredisi Yasası kapsamında yapılan sigortalar farklılık gösterir mi?

​Yasa kapsamında Kredi Hayat Sigortası, Konut Sigortası ve DASK yapılmaya devam eder. Ancak, yasa sonrasında Kredi Hayat Sigortası yapılması sizin tercihine bırakılmıştır.

Kredi Başvuru Kanalları

Kısa Başvuru, Web Kredi, Akbank Direkt İnternet Kredi, Tıklayın Sizi Arayalım​, SMS Kredi, Telefon Şubesi Kredi gibi başvuru seçenekleriyle işleminizi birkaç dakika içinde yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi