Emniyet Suistimal Sigortası

Emniyeti suistimal durumlarında, işverenin teminatı Akbank!

İşverenin hizmetinde çalıştırdığı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda, sigortalının uğrayacağı zararları Akbank karşılıyor!

​Emniyeti Suistimal Sigortası sözleşmesi; sigortalının iş yerinde görevli bulunan ve SGK ya bağlı olarak ücret bordrolarına kayıtlı olan elemanların;

  • Sigortalıya ait paralarını ya da
  • Kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak,
  • Zimmetine geçirmek,

Hile, dolandırıcılık ve sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle gerçekleştireceği güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal) eylemleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükümleri saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı teminat limitini geçmemek üzere teminat altına alır.

Akbank KOBİ Hattı

Akbank KOBİ Hattı (444 23 23) danışmanlık hizmeti alabilir, bankacılık işlemlerinizi işinizin başından ayrılmadan gerçekleştirebilir, KOBİ'lere özel hazırladığımız ürünlere anında başvuru yapabilirsiniz!