Çocuğu İçin BES Başlatanlara Chip - Para Fırsatı

Arşivden Gösterim

Çocuklarımız büyürken birikimleri de büyüsün

​Akbank kredi kartınızla AgeSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesine katılın, 100 TL'ye varan chip-para kazanın.

​Şimdi 18 yaşından küçük çocuğunuz için Akbank şubelerinden başlatacağınız AgeSA BES planında, 100TL'ye varan chip-para hediyesi sizi bekliyor. 

09 Ağustos- 08 Ekim tarihleri arasında, 18 Yaşından küçük çocuklarına BES yaptıran müşterilerimiz 100 TL'ye kadar chip-para kazanıyor. 

Akbank bireysel kredi kartı ile,

 • 400 TL'ye kadar katkı payı ödeyen müşterilerimiz 50 TL chip-para,
 • 400 TL ve üzeri katkı payı ödeyen müşterilerimiz 100 TL chip-para kazanıyor. 

Hemen bir Akbank şubesini ziyaret edin, chip-para kazanma fırsatını yakalayın! 

En Yakın Akbank Şubesi

18 Yaşından Küçüklere Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kampanya kapsamında olan BES ürünleri


Hak Kazanma Şartları

Ek faydadan, 9 Ağustos - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında; 18 yaş altı çocuğu için Akbank şubelerinden, ödeme aracı Akbank kredi kartı olmak üzere ek faydanın tanımlandığı Ek1'de belirtilen emeklilik planlarını içeren Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) satın alan ve katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilciler yararlanacaktır.

Ek fayda koşullarının sağlanması durumunda, belirtilen katkı payı ödeme aralıklarına denk gelen ek faydalardan birine hak kazanılacaktır.

 • 400 TL'ye kadar  ödenen katkı payına 50 TL değerinde Chip Para,
 • 400 TL ve üzerinde bir miktarda ödenen katkı payına 100 TL değerinde Chip Para


Uygulamanın Geçerli Olacağı Süre

​Ek fayda koşullarının geçerlilik süresi: 09.08.2021 – 08.10.2021'dir. 

Ödeme / Faydalanma Zamanı

Ek fayda gönderim süreleri:

 • Ek faydadan; 09.08.2021 – 08.10.2021 tarihleri arasında; 18 yaş altı çocuğu için Akbank şubelerinden Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) satın alınan, tanımlı ödeme aracı Akbank Axess veya Wings kredi kartı olan ve tahsilatı ilgili kredi kartıyla yapılmış sözleşmelerin katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilcileri, kampanya koşullarını sağlamaları ve ilgili sözleşmelerinin 08.12.2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olması durumunda faydalanabilir.
 • 08.10.2021 tarihinde satılan sözleşmeler provizyon alınması durumunda kampanyaya dahil edilecektir.
 • Ek fayda hak edişi için kampanya bitiş tarihi olan 08.10.2021 tarhini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacak ve kampanya bitimine müteakip 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 08.12.2021 tarihi de dahil olmak üzere) sözleşmelerin aktif ve ödeme araçlarının Akbank kartı olması koşulu ile chip para hak kazanımı gerçekleşecektir.
 • Hak kazanılan Chip Paraların yüklemesi Akbank ve AgeSA arasında yapılacak olan hak ediş mutabakatı ve üst yönetim onayları sonrası ilgili kredi kartlarına aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
  • Kampanya kapsamında 31 Ağustos (31 Ağustos dahil) tarihine kadar satın alınan ve kampanya koşullarını sağlayan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri için chip para yüklemesi Kasım ayı içerisinde, 1 Eylül – 8 Ekim (8 Ekim dahil) tarihleri arasında satın alınan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri için chip para yüklemesi Aralık ayı içerisinde yapılacaktır.
  • Chip paraların yüklenmesi için belirtilen tarih aralığı öngörü niteliğinde olup ek faydaların, ek fayda kapsamının gerçekleştirilmesinde, chip paraların katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatı taşıyan yasal temsilcilerin Akbank kredi kartlarına aktarılmasında gecikmeler yaşanabilir.

 • Ek fayda gönderim ve/veya teslim tarihinden önce sözleşmesini sonlandıran/iptal eden/ cayma hakkı kullanan kişiler ek fayda haklarını kaybederler.
 • Kampanya dahilinde kazanılan Chip paraların kullanımı için süre kısıtlaması bulunmamaktadır.


Hak Kazanma Şartlarının Bozulması Durumu ve Sonuçları
 • Ek faydadan, sözleşmeleri üzerinden kampanyaya katılan ve gerekli koşulları sağlayan sözleşme ödeyenleri, 08.12.2021 tarihi itibariyle ilgili sözleşmelerin aktif olması ve katkı payı ödemelerinin Akbank Axess veya Wings kredi kartlarıyla gerçekleştirilmiş olması durumunda faydalanabilir.
 • Ek fayda, gönderim ve/veya teslim tarihinden önce sistemden çıkış, vefat, emeklilik nedeniyle başka şirkette hesap birleştirme, başka şirkete aktarım veya cayma hakkını kullanma nedeniyle sözleşmenin sonlanması durumunda verilmez.
 • Ek faydadan, Akbank şubelerinden 18 yaş altı çocuğu için Akbank kredi kartı ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) satın alan ve katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilciler faydalanabilir.
 • Ek fayda, 2 (iki) ay kampanya bekleme süresi sonunda sözleşmelerin aktif ve ödeme aracının Akbank kredi kartı olması koşulu ile verilir.
 • 08.10.2021 tarihinde satılan sözleşmeler provizyon alınması durumunda kampanyaya dahil edilecektir.
 • Provizyonun veya tahsilatın iptal olması durumunda ek fayda verilmeyecektir.
 • Akbank tarafından kredi kartlarına yatırılacak olan Chip para, sözleşme başına hesaplanacaktır. Her sözleşme için kampanyadan sadece bir defa yararlanılabilir.
 • Ek fayda hak kazanma şartlarında belirlenmiş katkı payı tutarları ile uyumlu olması koşuluyla, sözleşmenin ödenen düzenli katkı payı tutarı doğrultusunda sözleşme başına bir defaya mahsus ilk katkı payı üzerinden ek faydadan yararlanılabilir.
 • Kampanya kapsamında Chip Para yüklemeleri, katkı payı ödemesi için Bireysel Emeklilik Sözleşmesine tanımlı Akbank Kredi Kartına yapılacaktır.
Ödeyen Tarafından Bilinmesi Gerekli Görülen Diğer Uygulama Esasları
 • 18 yaş altı katılımcı için sözleşme kurulurken ödeyen taraf sözleşmede yasal temsilci olacaktır. Yani, Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen kişi yasal temsilciyle aynı olmalıdır. Yasal temsilci ilk fazda evlilik birliği devam ettiği müddetçe katılımcının anne veya babası olmak zorundadır. Evlilik birliğinin devam etmediği durumlarda, yasal temsilcilik ve velayet durumunun resmi belge ibraz etmek suretiyle tevsik edilmesi gerekecektir.
 • Ek fayda uygulamasından, ek katkı payı yatırılan veya yeni yürürlüğe giren söz konusu sözleşmelerin ödeyeni yararlanacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında aynı sözleşme için birden fazla ek fayda kazanılamaz ve her sözleşme için kampanyadan sadece bir defa yararlanılabilir.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında katılımcı ad ve hesabına ödeyen sıfatını taşıyan yasal temsilci, ödeyeni olduğu en fazla 6 (altı) sözleşme için ek faydadan yararlanabilir.
 • Ödeyenlerin diğer emeklilik şirketlerindeki sözleşmelerinin transferi aracılığı ile gelen transfer/aktarım bedelleri ek fayda uygulaması kapsamında değildir.
 • Ek fayda gönderim süreleri; yukarıda belirtilen koşullarda yeni sözleşme ödeyenlerinin gerçekleştirdiği ödemelerin, ödeme türüne göre farklılaşabilecek provizyon süreleri ve AgeSA hesaplarına intikal süreleri baz alınarak belirlenmiştir. Ek faydaya hak kazanılması için gerçekleştirilecek ödemelerin AgeSA hesaplarına intikal etmesi gerekmektedir.
 • Ek faydadan yararlanılabilmesi için ilgili sözleşmenin tanzim tarihinin 9 Ağustos – 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ek faydaya konu olan 9 Ağustos – 8 Ekim kampanya tarihleri arasında provizyonu alınan/ödenen düzenli katkı payının AgeSA hesaplarına son intikal tarihi 08.12.2021'dir. Tanzim tarihi ilgili tarihler aralığında olsa bile intikal bu süre içinde gelmezse ödeyen kişi ek faydadan yararlanamayacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında hak kazanılan ek faydaların bildirimleri, ek fayda uygulaması ödeyenlerinin AgeSA sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerine sms veya e-posta ile yapılacaktır.  
 • Ek fayda olarak kazanılan Chip Para yüklemeleri Akbank tarafından, katkı payı ödemesi için Bireysel Emeklilik Sözleşmesine tanımlı Akbank Kredi Kartına yapılacaktır. Kampanya kapsamında kazanılan chip paraların kullanımı için süre kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • AgeSA Hayat ve Emekillik A.Ş.; Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nuın onay vermesi durumunda, ek fayda uygulamasının kapsamını değiştirme / ek fayda türünü, niteliğini, miktarını veya markasını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir.  Ek fayda uygulaması, şirketin talebi üzerine EGM tarafından iptal edilebilir. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ'nin ek fayda uygulamasının kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması için mevzuatın izin verdiği diğer esas ve usulleri uygulama hakkı saklıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ek faydanın uygulamaya konulmasından önce veya denetim veya kontroller sonucunda gerek görülmesi halinde ek faydada değişiklik yapılmasını veya ek faydanın iptal edilmesini talep edilebilir.
 • Ek fayda uygulaması kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin belirleyeceği iletişim kanalı ile ödeyenlere bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ek faydaların sağlandığı firma/firmalar işbirliğinin sona ermesi veya ek faydanın kapsamında değişiklik yapılmasını gerektirir herhangi bir başka durum karşısında (ek fayda uygulaması başlangıcı veya sırasında); "AgeSA Hayat ve Emekillik A.Ş. dilediğinde ek fayda uygulamasının iptal edilmesi, sona erdirilmesi veya koşullarının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, kampanya koşul ve kurallarını okudukları ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.