Kariyer yö​netimi prensiplerimiz:

 • ​Din ve mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce ve felsefi inanç ve benzeri sebepleri gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit yaklaşım,
 • İnsan ve Kültür uygulamalarında şeffaf yönetim, bilgilendirme ve etkin iletişim,
 • Performansa ve geribildirime dayalı, adil ve tutarlı yönetim,
 • Tüm çalışanların taleplerinin ve önerilerinin tek bir kontakt noktadan alınıp değerlendirilmesi,
 • Sürdürülebilir başarının desteklenmesi amacıyla değişime ve gelişime açık çalışan yetiştirilmesi,
 • Çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun gelişme imkanlarını en iyi ve en üst düzeyde kullanmasını sağlayabilecek ortamın yaratılması,
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin sürekli arttırılması.Kariyer yönetimi sistemi, bankamıza aşağıdaki alanlarda katkı sağlamayı amaçlar.​

 • Organizasyonun etkin işleyişinin devamlılığını sağlamak,
 • Kaliteli çalışan profilini kuruma çekebilmek,
 • Kuruma bağlılık ve motivasyon sağlamak,
 • İletişimi geliştirmek,
 • Çalışanlar için dikey ve yatay kariyer olanakları sunmak,
 • Çalışan beklentilerine cevap vermek ve çalışan tatminini sağlamak,
 • Çalışanların kendi değer, beceri ve ilgi alanlarını keşfedeceği kişisel kariyer yolları önermek,
 • Kişisel gelişim imkanı sağlamak,
 • Kritik pozisyonları yedekleyen altyapı oluşturmak.

 Kariyerinize Nasıl Başlamak İstersiniz?

 Akbank Akademi