Akbanklı’nın Olanakları

Ücretlendirme

Ücretin yanı sıra, aylık brüt ücret tutarı üzerinden yılda 4 kez ikramiye verilir. Akbank çalışanları görevlerine göre, kasa tazminatı, İngilizce dil bilgisi seviyelerine göre yabancı dil tazminatı gibi tazminatlardan da yararlanır.

Yabancı Dil Tazminatı

İnsan ve Kültür Uygulama Esasları'nda belirtilen, yabancı dilde eğitim veren üniversite ya da yabancı liselerden mezun olanlar, bu tazminatı herhangi bir sınava girmeden almaya hak kazanır.

Bu tazminatı almak ya da mevcut yabancı dil tazminat derecesini yükseltmek isteyen Akbank'lının TOEFL- IBT sınavından belirli bir taban puanı alması gerekir.

Primler

Yıl içerisinde belli hedeflere ulaşıldığında performans primi, belli kıdeme ulaşıldığında ise İz Bırakan Akbanklı (Kıdem Teşvik Primi) prim ödeneklerine hak kazanılır.

Ödüller

Bankanın stratejik hedeflerine ulaşmasına etkisi olan, çalışma ve/veya davranışları ile fark yaratan çalışanlar Ödül Yönetmeliği kapsamında ödüllendirilir.

Sosyal Yardımlar

Çalışanlarımız göç tazminatı, eşya nakil ücreti, ölüm yardımı, ölüm ve yaralanma tazminatı, tabii afet yardımı gibi uygulamalardan faydalanabilir.

İş nedeni ile şehir dışına çıkılması durumunda, çalışanlarımıza, prensip ve limitler dahilinde otel, ulaşım gideri ve yevmiye ödenir.

Lojmanlar

Lojmanlarımızın bulunduğu yerlerde görev yapan şube müdürlerimiz, ihtiyaçlarına göre müfettiş lojmanı olanağından yararlanabilirler.

Servis Olanağı

Genel Müdürlük, Akbank Bankacılık Merkezi ve belirli İstanbul şubeleri için servis imkanı sunulmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

AgeSA ile yapılan anlaşma ile çalışanlarımız, eşleri ve çocukları için yapılan BES poliçelerinden, yasal olarak alınması gereken çeşitli giderler (ör. yönetim gideri) alınmamaktadır.

Bankamızda 6 ayını dolduran, belirlenen görev seviyelerindeki çalışanlarımız kendi poliçeleri için minimum brüt ücretin 3%'ü oranında ödeme yaparlarsa, Bankamız da %3 oranında katkı sağlamaktadır.

Yemek

Genel Müdürlük ve Akbank Bankacılık Merkezi çalışanlarımız yemekhaneden faydalanırken, saha çalışanlarımıza aylık yemek kuponu verilmektedir.

Sağlık Hizmeti Olanağı

Sadece Akbank çalışanlarına değil, bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine de, Aksandık tarafından sağlık hizmeti verilir.

Belirli illerde Aksandık Sağlık Merkezi ve Türkiye'nin birçok noktasında anlaşmalı hastane, dispanser, tahlil merkezi ve hekimler aracılığı ile bu hizmet verilir.

Özellikle İstanbul'daki Sağlık Merkezi, çağdaş sağlık donanımlarına sahip bir poliklinik niteliğindedir.

Anlaşmalı kuruluşlardan, sağlık merkezlerinden sevk alınarak yararlanılabilir.

İzin Olanağı

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışma süresine sahip olanlar 15 işgünü
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışma süresine sahip olanlar 20 işgünü
  • 15 yıl ve üzerinde çalışma süresine sahip olanlar ise 26 işgünü izin kullanır.

Ayrıca Akbank'ta, hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin hakları geçerlidir.

 Kariyerinize Nasıl Başlamak İstersiniz?

 Akbank Akademi