Akbanklı’nın Olanakları

Ücretlendirme

Ücretin yanı sıra, aylık brüt ücret tutarı üzerinden yılda 4 kez ikramiye verilir. Akbank çalışanları görevlerine göre, kasa tazminatı, İngilizce seviyelerine göre yabancı dil tazminatı gibi tazminatlardan da yararlanır.

Yabancı Dil Tazminatı

İngilizce bildiğini kanıtlayan her Akbank'lıya İngilizce bilgi düzeyine göre dil tazminatı ödenir.

İnsan Kaynakları Uygulama Esasları'nda belirtilen, yabancı dilde eğitim veren üniversite ya da yabancı liselerden mezun olanlar, bu tazminatı herhangi bir sınava girmeden almaya hak kazanır.

Bu tazminatı almak ya da mevcut yabancı dil tazminat derecesini yükseltmek isteyen her Akbank'lının TOEFL, IELTS veya TOEIC sınavından belirli bir taban puanı alması ve Bankamızda yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen sözlü sınavlarda başarılı olması gerekir.

Primler

Yıl içerisinde belli hedeflere ulaşıldığında performans primi, belli kıdeme ulaşıldığında ise kıdem teşvik primi gibi prim ödeneklerine hak kazanılır.

Ödüller

Akbank çalışanları, gösterdikleri performans ve yaratıcı katkılarından dolayı teşekkür mektubu, takdirname ya da parasal ödül alırlar.

Sosyal Yardımlar

Akbank çalışanları; ölüm yardımı, doğal afet yardımı, maluliyet yardımı, ölüm ve yaralanma tazminatı, aile yolculuk yevmiyesi, göç tazminatı, seyahat harcırahları gib​i sosyal haklara sahiptir.

Lojmanlar

Lojmanlarımızın bulunduğu yerlerde görev yapan şube müdürlerimiz, ihtiyaçlarına göre müfettiş lojmanı olanağından yararlanabilirler.

Servis Olanağı

Genel Müdürlük binamıza İstanbul'un çeşitli semtlerinden hareket eden servislerimiz bulunur.

Sağlık Hizmeti Olanağı

Sadece Akbank çalışanlarına değil, bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine de, Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından sağlık hizmeti verilir.

Vakıf Sağlık Merkezlerimiz, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'dadır. Bunun yanı sıra, yurdumuzun birçok yöresinde de Vakfımızın anlaşmalı olduğu hastane, görüntüleme ve laboratuar merkezleri vardır.

Özellikle İstanbul'daki Sağlık Merkezimiz, çağdaş sağlık donanımlarına sahip bir poliklinik niteliğindedir.

Anlaşmalı olduğumuz kuruluşlardan, sağlık merkezlerimizden sevk alınarak yararlanılabilir.

İzin Olanağı

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) çalışma süresine sahip olanlar 15 işgünü
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışma süresine sahip olanlar 20 işgünü
  • 15 yıl ve üzerinde çalışma süresine sahip olanlar ise 26 işgünü izin kullanır.

Ayrıca Akbank'ta, hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin hakları geçerlidir.

 Kariyerinize Nasıl Başlamak İstersiniz?

 Akbank Akademi