İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Akbank olarak, toplumsal yararın gözetilmesi, bireylerin sağlıklı ve güvenli yaşam hakkına saygı ilkeleri doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı uzun zaman önce oluşturmuştuk. 

Bu politikamız kapsamında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturularak korunmasını, sürekli bir yükümlülük ve faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve bu yaklaşımımızla; 

  • İş güvenliğini ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı tüm çalışma ortamlarında önlem almayı, 
  • Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, rakipler, komşular ve kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ile iş birliği yapmayı, onları dinlemeyi ve taleplerine cevap vererek sağlık ve güvenliğin koruyarak performansını ileriye taşımayı ve sürekli geliştirmeyi, 
  • Tüm çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirmeyi, farkındalıklarını artırmayı, eğitimle desteklemeyi, 
  • Tüm işyerlerinde, uluslararası standartların ve yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi ve denetlemeyi, 
  • İş sağlığı ve güvenliği sisteminin devamlılığı ve geliştirilmesi düşüncesiyle, sistemin bütününü sürekli olarak gözden geçirmeyi amaçlıyoruz.