İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğunu sağlamak, bizleri başarıya götüren en önemli motivasyonlardan biridir. Her zaman, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçiriyor, düzenli olarak denetliyor ve uygunluğunu kontrol ediyoruz.

Bankamız kuruluşundan itibaren en değerli kaynağı olan çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli imkânlar sunar.

Akbank Tekaüt Sandığı Vakfı tarafından sağlanan sağlık hizmetleri kapsamında bazı illerde sağlık merkezlerimiz yer alır. Çalışanlarımız öncelikle bu merkezlerde gerekli tedaviyi görebilirler. Uzmanlık ya da operasyon gerektiren hallerde, Vakfımızın anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından hizmet alabilir; sağlık merkezimizin olmadığı diğer illerde de anlaşmalı sağlık kurumlarından faydalanabilirler. Yine, Vakfın internet sayfasındaki "Sağlık Köşesi"nde, salgın ya da önemli hastalıklarla ilgili düzenli bilgilendirmeler yer alır, acil durumlarda e-posta aracılığıyla duyuru yapılır. Bankamızda ayrıca yangın ve deprem tatbikatları yapılır ve doğal afet eğitimleri düzenlenir.

Akbank olarak, faaliyet konumuz ve dikkatli uygulamalarımız gereği, Bankamızda meslek hastalığı ya da kazası şeklinde nitelendirilebilecek durumlar yaşanmamakla birlikte, çalışanlarımızı bu konuda düzenli şekilde bilinçlendiririz. İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesine giren alanlarda, eğitimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz.​