Genel Müdürlük Organizasyonumuz

Genel Müdürlük yapısında faaliyet gösteren 12 İş Birimi bulunmaktadır:

Bireysel Bankacılık İş Birimi

Akbank Bireysel Bankacılık iş birimi, Bireysel Bankacılık ürünlerinin yönetimini gerçekleştirir. Makroekonomik göstergeleri ve ileriye yönelik piyasa beklentilerini değerlendirerek Bireysel Bankacılık pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesini koordine eder. Bireysel Bankacılık hedef müşterilerine odaklanarak ihtiyaç ve beklentilerini belirler. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sunulabilecek ürün ve hizmetleri belirleyerek, geliştirme çalışmaları yapar ve iş birliği geliştirilmesini sağlar. Ürün satış performansını izleyerek, gerektiğinde performans artırıcı aksiyonların alınmasını koordine eder. Stratejik işbirlikleri geliştirilmesini sağlar, kampanya ve iletişim faaliyetleri yürütür. Ağırlıklı olarak şube dışı alışveriş ve ödeme işlerinin yürütüldüğü, POS ve kartlı ödeme konularında uzmandır. Bu alanda, yeni ürünler geliştirirken, bir yandan da üye iş yerleri ile ilişkilerini canlı tutar. Üye işyeri satış stratejilerini belirler ve satış planının uygulanmasını sağlar. Kurumsal İletişim alanında paydaşlarla ilişkileri ve kurumun itibarını yönetir. Bankanın hedef kitlesine yönelik algı ve itibar yönetimi çalışmaları, bankanın iş hedeflerini de destekler nitelikte belirlenir ve yürütülür.

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı İş Birimi

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı iş birimi, rekabet avantajı yaratma amacıyla, kurumsal müşterilere yönelik pazarlama stratejilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, dış ticaret ve hazine işlemlerinde pazar payı alınması ve kârlılığın arttırılması için kurumsal şubelere satış desteği verir. Kurumsal bankacılık ürünlerine yönelik müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesine odaklanır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün/hizmet geliştirme çalışmaları yaparak, müşterilere maksimum satış yapılmasını hedeflerler. Satış hedeflerine ulaşmak amacıyla yeni müşteriler bulma, var olan müşterilerden sağlanan kazancı arttırma, şube çalışanlarını yönlendirme ve motive etme sorumluluklarını da yerine getirir. Nakit yönetimi ve dış ticaret ürünlerini yönetir, kullanımlarını yaygınlaştırmaya çalışır. Bankanın küresel ölçekteki ilişkilerini ve faaliyetlerini yürütür. Tüm dünyada şube açma olanaklarını değerlendirmenin yanı sıra diğer yandan da Japonya'dan, ABD'ye, Londra'ya geniş bir coğrafyada en avantajlı finansman olanaklarını takip eder. Uluslararası Bankacılık uzmanları, bankamızın yurtdışı muhabir banka ağını yönetir, sınır ötesi bankacılık stratejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca, yurt dışında temsilcilik/şube açılması veya banka kurulması/satın alınması yönündeki işlemleri koordine eder.

Ticari Bankacılık İş Birimi

Akbank Ticari Bankacılık iş birimi, Ticari Bankacılık pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesini ve hedef gerçekleştirme sürecini koordine eder, ticari müşterilerle ilgili kredi analizlerini değerlendirir. Temel olarak, Türkiye'nin hemen her köşesinde faaliyet gösteren ticari işletmeler ile doğrudan ilişki içinde bir çalışma yürütür. Yeni müşteriler bulma, var olan müşterilerden sağlanan kazancı arttırma, bu çerçevede, ticari ve karma şubelerin satış faaliyetleri konusunda yönlendirilmesini sağlama ve onların performanslarını takip etme sorumlukları da vardır.

KOBİ Bankacılığı İş Birimi

Akbank KOBİ Bankacılık iş birimi Türkiye'nin hemen her köşesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firma ve işletmeler ile doğrudan ilişki içinde bir çalışma yürütür. Bu işletmelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra her türlü sorunlarında yanlarında olan Akbank KOBİ Bankacılığı iş birimi eğitim toplantıları kanalıyla danışmanlık da verir. KOBİ Bankacılığı iş birimi; bu alanda faaliyet gösteren mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirilmesini sağlar.

Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri İş Birimi

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri iş birimi, Özel Bankacılık ve Yatırım ürünlerinin yönetimini gerçekleştirir. Makroekonomik göstergeleri ve ileriye yönelik piyasa beklentilerini değerlendirerek Özel Bankacılık pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesini koordine eder. Bu stratejiler doğrultusunda özel bankacılık müşterileri için varlık dağılımını da gerçekleştirir. Özel Bankacılık hedef müşterilerine odaklanarak ihtiyaç ve beklentilerini belirler. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sunulabilecek ürün ve hizmetleri belirleyerek, geliştirme çalışmaları yapar ve iş birliği geliştirilmesini sağlar. Özel Bankacılık satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi adına Özel Bankacılık Şubelerini yönlendirir, performanslarını izler ve gereken desteği verir.

Direkt Bankacılık İş Birimi

Direkt Bankacılık ekibi, şube dışındaki tüm kanalları ortak bir çatı altında yönetir ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri zaman geçirmeden bankacılık ürünlerine uyarlar. Teknolojiyi sıkı takip eder, teknolojinin getirmiş olduğu imkanları ürün ve servislerimize entegre ederek müşterilerimize en doğru çözümü en uygun kanallarla sunar. Mobil uygulamalarımız, internet şubemiz Akbank Direkt, ATM'ler, çağrı merkezi, sosyal medyada yer alan Akbank hesapları, Akbank Şubelerindeki kiosklar Direkt bankacılık kanallarıdır.

Hazine İş Birimi

Akbank Hazine iş birimi bankamızın ana kasası olma işlevini üstlenir ve bankanın kasasında her zaman optimum likiditenin bulunmasını sağlarlar. Hazine iş birimi, bu işi yürütebilmek için de, bir yandan elindeki parayı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını araştırırken, bir yandan da, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek, gelecekte olup bitecekleri en gerçekçi biçimde kestirmeye çalışır. Hazine çalışanları, mesai saatlerinin çoğunu veri analizi, mali raporlamalar ve piyasa araştırmaları yaparak geçirir.

İnsan Kaynakları ve Strateji İş Birimi

Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji iş birimi İnsan Kaynakları ve Strateji temel fonksiyonlarını yürüten bir birimdir. İnsan Kaynakları her kademedeki ve alandaki Akbanklı’nın, her zaman ilişki içinde olduğu birimdir; işe girerken başlayan ilişki, tüm çalışma yaşamı boyunca sürer. Dolayısıyla, Akbank İnsan Kaynakları’nın önceliği tüm Akbanklılar'dır; işe alım kararlarından, terfileri, kariyer yapılmasını teşvike kadar her konuda Akbanklı'nın yanında olan bir birimdir. Strateji ise bankacılık sektörü ve ekonomide oluşabilecek gelişmeler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için stratejik fırsatlar geliştirilmesinden sorumlu departmandır.

Kredi Tahsis İş Birimi

Akbank Kredi Tahsis İş Birimi, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda krediler ve kredi kartları onay kriter ve prosedürlerini belirler. Kredi tekliflerini değerlendirir, krediler ve kredi kartlarına yönelik istihbarat, risk analiz, risk izleme ve skoring süreçlerinin verimli işlemesini sağlar. Kredi ve kredi kartlarının tahsis süreçlerinin koordinasyonunu yapar.

Kredi İzleme ve Takip İş Birimi

Akbank Kredi İzleme ve Takip İş Birimi, Banka misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kredi ve kredi kartlarının izleme ve takip süreçlerinin koordinasyonunu yapar. "Sorunlu müşteri" tanımını yaparak uyarı sistemleri ve parametrelerini belirler, izleme kriterleri kapsamında yapılan incelemeler neticesinde problemli müşterilerle ilgili aksiyon planı oluşturur. Hukuki takip sürecine ilişkin idari kararları verir. Bankaya hukuki yönden danışmanlık verir ve yasal sorunlara çözüm getirir.

Finansal Koordinasyon İş Birimi

Akbank Finansal Koordinasyon iş birimi; bankanın muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun tutulmasından sorumludur. Bu amaçla, etkin mali kontrol prosedürlerini uygular, banka mali durumunu analiz eder, bütçe sürecini koordine ederek banka üst yönetimi, şube ve iş birimlerini yönlendirir. Finansal Koordinasyon birimi, bankanın muhasebe kayıtlarının yasal mevzuata uygun tutulmasını sağlamaya yönelik çalışır. Bölüm ayrıca, finansal konularda iç ve dış raporları hazırlar ve bütçe sürecini koordine eder. Sorumluluk alanındaki mevzuat konuları ile ilgili Banka’ya tek noktadan danışmanlık hizmeti verir, yeni yasal düzenlemelerin Banka uygulamalarındaki etki alanını değerlendirir ve Banka uygulamalarının mevzuata uyumunu sağlamak için aksiyon alır. Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayarak, yatırımcılar, analistler ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkileri yürütür. Genel Müdürlük ve Şubeler ile ilgili gerekli ürün, hizmet ve teknolojilerin satın alınmasından sorumludur.

Teknoloji ve Operasyon İş Birimi

Akbank Teknoloji ve Operasyon iş birimi şubelerdeki operasyonel işlemlerin otomasyon sürecine alınarak, süreç ve sistem geliştirmesi çalışmalarının yürütülmesini sağlar. Kredi kartları ile ilgili sıra dışı, riskli hareketlerin ilgili ekranlar aracılığı ile takip edilerek, gerekli aksiyonların alınması amaçlı işlemler yürütür. Ayrıca müşteri talep, öneri ve şikayetlerinin çağrı merkezi sistemleri aracılığıyla karşılanması ile ilgili sorumlulukları da vardır. Tam verimliliği sağlayabilmek ve süreç iyileştirmeleri sağlamak amacıyla birçok birim ile işbirliği içinde çalışır. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen Akbank Teknoloji ve Operasyon iş birimi, bankacılık ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılan yazılım ve sistem geliştirme faaliyetlerini koordine eder. Bunun yanında, sistemlerin donanım ve bakımlarına ilişkin görevlerin yürütülmesiyle de yükümlüdür. Bu kapsamda, iş biriminin temel hedeflerinden biri de, bu çalışmaların istenilen zaman ve kalitede yerine getirilmesini sağlamaktır.

Ayrıca, Hukuk Müşavirliği Genel Müdürlük’e, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı, Bilgi Riski Yönetimi Başkanlığı ve Risk Yönetimi Başkanlığı ise Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

 Akbank Akademi

Akbanklı’nın Olanakları

​Çalışanlarımıza sunduğumuz olanakları inceleyin, siz de Akbanklı olmanın ayrıcalığını yaşayın.​

Detaylı Bilgi