Türkiye'nin yapılandırılmış ilk eğitim merkezlerinden biri olan ve 2013 yılında da akademi ünvanını alan Akbank Akademi, tüm eğitim ve gelişim uygulamalarını, Akbanklıların gelişimini desteklemenin yanı sıra, motivasyon ve iş tatmini yaratma amacıyla gerçekleştirir.

Akbank Akademi bankayı geleceğe taşıyacak ana kurumsal yetkinlik ve stratejileri öğrenme mekanizmalarına yansıtacak şekilde, esnek, dinamik, yenilenebilir ve dijital bir yapıdadır.

Akbanklıların potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda, hem mevcut görevleri hem de organizasyon içinde üstlenebilecekleri farklı görevler için gelişim alternatifleri sunar.

Bankaya yeni başlayan çalışanlarımızı Akbanklı yapmayı hedefleyen, stratejilerimiz ve kurum kültürüne uyum sürecini kısaltan oryantasyon programları yürütür.

Banka stratejileri, sektörel gelişmeler ve çalışanların ihtiyaçlarına odaklanarak, Akbanklıların kariyerlerinde onlara destek verecek teknik bilgi, beceri, liderlik ve kişisel gelişimlerini sağlayan eğitim programları sunar.

Güncel konularla ilgili dünyada ve Türkiye'deki yenilikleri yakından takip etmek ve ilişki ağını genişletmek amacıyla Akbanklıların yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen öncü zirve, konferans ve seminerlere katılımlarını destekler. Aynı zamanda banka içinde yapılan etkinlikler ile teknoloji, inovasyon, güncel trendler gibi konuları gündemde tutmanın yanı sıra sanat, sağlık, gastronomi, tarih, edebiyat, vb. alanlarda da Akbanklıların yaşam boyu öğrenme hedeflerini gerçekleştirirken onların yanlarında olur.

Akbanklıları geleceğe hazırlayan programlar kapsamında büyük veri yığınlarından anlamlı sonuçlar üretebilmek, yapay zeka ve makine öğrenmesi, tasarım odaklı düşünme, siber güvenlik gibi farklı alanlarda yetkinliklerin güçlendirilmesini sağlayacak programlar sunar.

Sadece Akbanklılar değil, Geleceğin Akbanklılarının da (Akbanklı’nın çocukları, stajyerler, üniversite öğrencileri vb.) gelişimlerini yakından takip eder ve çeşitli programlarla destek olur.

Akbank öğrenen bir organizasyon olarak çalışanlarını sürekli geliştiren bir okuldur. Bankacılık sektöründeki liderliğini sürdürmenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir. Öğrenen organizasyon stratejimiz paralelinde, deneyimi yüksek çalışanlardan banka içi eğitmenlik, mentorluk ve kurum içi koçluk uygulamalarında destek alınmaktadır. Böylece ilgili alanlardaki tecrübelerin paylaşımı ve gelişimde verimlilik sağlanır.


Akbanklı Kariyer

Ekibi ile bütünleşen, hedefi net, kararlı, planlı, açık iletişime inanan, adil, şeffaf, ulaşılabilir, öğrenen ve öğreten bir ‘Akbanklı’ olarak aramızdaki yerinizi almak ister misiniz?

Detaylı Bilgi

 Kariyerinize Nasıl Başlamak İstersiniz?