Akbank'ta tüm eğitim ve gelişim uygulamaları, çalışanların gelişimini desteklemenin yanı sıra, motivasyon ve iş tatmini yaratma amacıyla Akbank Akademi çatısı altında gerçekleşir.

Akademi'de; çalışanların potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda, hem mevcut görevleri hem de organizasyon içinde üstlenebilecekleri farklı görevler için gelişim imkanları sunulur.

Akbank Akademi; bankayı geleceğe taşıyacak ana kurumsal yetkinlik ve stratejileri öğrenme mekanizmalarına yansıyacak şekilde farklı okullar altında yapılandırılmış bir kurumdur.

 • Etkin Bankacılık Okulu
 • Liderlik Okulu
 • Satış Okulu
 • Mükemmel Müşteri Deneyimi Okulu
 • İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Okulu
 • Bilgi Teknolojileri Okulu
 • Yenilikçilik Okulu
 • Pazarlama Okulu

Bu okullardaki programlar işe giriş, kariyer, sertifika programları, yönetici geliştirme eğitimleri, kurumsal performans eğitimleri, uluslararası eğitim ve konferanslardan oluşur.

 • İşe Giriş Eğitimleri: Göreve yeni başlayan Akbank çalışanlarının pozisyonlarına uygun olarak aldıkları eğitimlerdir. (Oryantasyon, Temel Eğitim, Yönetici Adayı, Müfettiş Yardımcısı eğitimleri)
 • Kariyer Eğitimleri: Kariyer basamaklarında ilerleyen Akbank çalışanlarının, teknik bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim programlarıdır.
 • Sertifika Programları: Çalışanlarımızın bulundukları veya aday oldukları görevlerde gerekli olan bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik, sınıfiçi eğitim, e-öğrenme, simulasyon, ödev, sınav gibi farklı yöntemlerden oluşan karma eğitim programlarıdır.
 • Yönetici Geliştirme Eğitimleri: Çalışanları aday oldukları bir sonraki göreve hazırlayan yönetim, liderlik ve bankacılık konularını içeren programlardır. Üst düzey yöneticiler için de bireysel gelişim planları hazırlanır ve uygulanır. Yönetici geliştirme eğitimlerinde bugünün liderleri sınıfiçi eğitim, birebir danışmanlık ve online araçlar ile desteklenmekte, geleceğin liderleri yetiştirilmektedir. Bu programlar Sabancı Üniversitesi'yle, uluslarası alanda tanınmış kurum ve eğitmenlerle işbirliği içerisinde hazırlanır.
 • Kurumsal Performans Eğitimleri: Bankanın stratejik öncelik ve hedeflerine göre belirlenen, kurumsal performansı arttırmaya yönelik düzenlenen eğitimlerdir.
 • Uluslararası Eğitim ve Konferanslar: Çalışanların yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen zirve, konferans ve seminerlere katılımları sağlanarak, dünyada ve Türkiye'deki yenilikler ile en iyi​ uygulama örneklerini takip etmelerine ve ilişki ağını genişletmelerine imkan tanınmaktadır.

Çalışanların yetkinlik düzeyleri, sınıf içi eğitimlerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen uzaktan eğitim (e-öğrenme, video konferans ve webinar) ve işbaşı uygulamalı eğitim yöntemiyle de geliştirilir. Çalışanlar, tüm e-eğitimlerinin yer aldığı internet ortamı kanalıyla zaman ve mekândan bağımsız ulaşabildikleri "Akbank Akademi"den, 7/24 evden veya ofisten mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayabilirler.

Akbank öğrenen bir organizasyon olarak çalışanlarını sürekli geliştiren bir okuldur. Bankacılık sektöründeki liderliğini sürdürmenin sürekli gelişme ve öğrenme ile mümkün olduğunun bilincindedir. Öğrenen organizasyon stratejimiz paralelinde, deneyimi yüksek çalışanlardan banka içi eğitmenlik, mentorluk ve kurum içi koçluk uygulamalarında destek alınmaktadır. Böylece ilgili alanlardaki tecrübelerin paylaşımı ve gelişimde verimlilik sağlanır.

 

Akbanklı Kariyer

Ekibi ile bütünleşen, hedefi net, kararlı, planlı, açık iletişime inanan, adil, şeffaf, ulaşılabilir, öğrenen ve öğreten bir ‘Akbanklı’ olarak aramızdaki yerinizi almak ister misiniz?

Detaylı Bilgi

 Kariyerinize Nasıl Başlamak İstersiniz?