Akbank Uluslararası Derecelendirme Notları

Bankamız rating değerlendirmeleri Fitch Ratings ve Moody’s tarafından gerçekleştirilmektedir.

Akbank güncel rating notlarını aşağıda bulabilirsiniz.​

Rating Notları


Moody’s (26 Eylül 2018)
 Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
B2
 Uzun Vadeli TL Mevduat NotuB1
 Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
Not-Prime
 Kısa Vadeli TL Mevduat NotuNot-Prime
 Temel Kredi ve Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesib2
 Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B1
 Teminatsız Borçlanma Notu ( Medium- Term Note Program)(P)B1
 Sermaye Benzeri Tahvil Notu
Caa1(hyb)Fitch Ratings (1 Ekim 2018)
 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
 Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
BB-
 Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB
 Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB
 Finansal Kapasite Notub+
 Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur)
 Yabancı Para Cinsinden Borçlanma B+
 Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B