Akbank Uluslararası Derecelendirme Notları

Bankamız rating değerlendirmeleri Fitch Ratings ve Moody’s tarafından gerçekleştirilmektedir.

Akbank güncel rating notlarını aşağıda bulabilirsiniz.​

Rating Notları


Moody’s (7 Haziran 2018)
 Uzun Vadeli Döviz Mevduat NotuBa3
 Uzun Vadeli TL Mevduat NotuBa3
 Kısa Vadeli Döviz Mevduat NotuNot-Prime
 Kısa Vadeli TL Mevduat NotuNot-Prime
 Temel Kredi ve Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesib1
 Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
Ba3
 Teminatsız Borçlanma Notu ( Medium- Term Note Program)(P)Ba3
 Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B3(hyb)Fitch Ratings (1 Haziran 2018)
 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
BB+
 Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuBB+
 Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB
 Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB
 Finansal Kapasite Notubb+
 Ulusal Uzun Vadeli NotuAA+(tur)
 Yabancı Para Cinsinden Borçlanma BB+
 Sermaye Benzeri Tahvil Notu
BB