Akbank Uluslararası Derecelendirme Notları

Bankamız rating değerlendirmeleri Fitch Ratings ve Moody’s tarafından gerçekleştirilmektedir.

Akbank güncel rating notlarını aşağıda bulabilirsiniz.​

Rating Notları


Moody’s (18 Haziran 2019)
 Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
B3
 Uzun Vadeli TL Mevduat NotuB2
 Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu
Not-Prime
 Kısa Vadeli TL Mevduat NotuNot-Prime
 Temel Kredi ve Düzeltilmiş Kredi Değerlendirmesib3
 Teminatsız Borçlanma Notu (Eurobond)
B2
 Sermaye Benzeri Tahvil Notu
Caa2(hyb)Fitch Ratings (19 Temmuz 2019)
 Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
 Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notu
B+
 Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt NotuB
 Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt NotuB
 Finansal Kapasite Notub+
 Ulusal Uzun Vadeli NotuA+(tur)
 Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller
B+
 Sermaye Benzeri Tahvil Notu
B