Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

2018; küresel çapta artan korumacılık eğilimleri, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit, İtalya’da borç sorunu, Fed para politikası normalizasyonu, jeopolitik gelişmeler kaynaklı piyasalarda oynaklığın yüksek olduğu, gelişmekte olan ülke piyasalarında kırılganlığın arttığı bir yıl oldu. Son dönemde ABD-Çin arasında ticaret müzakerelerinde bazı adımlar atılmış olmakla birlikte belirsizliğin halen sürüyor oluşu, Çin ekonomisinde görülen yavaşlama, Brexit konusunda belirsizliklerin devam etmesi, Avrupa’da ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin zayıflamaya işaret etmesi, Fed faiz politikasının nasıl gelişeceği ve jeopolitik gelişmeler, 2019 yılında da piyasalarda dalgalanmaların sürmesine neden olabilecektir.

Yurt içinde ekonomi, yılın ikinci yarısında yeniden dengelenme sürecine girmiştir. Üçüncü çeyrekte finansal piyasalarda yaşanan oynaklığın da etkisiyle ekonomi yıllık %1,6 büyümüştür. Özel tüketim harcamalarında yavaşlama dikkat çekerken, yatırımlardaki daralma büyümeyi aşağı çekmiştir. Buna karşın ithalattaki daralma, ihracat ve turizm gelirlerindeki artış kaynaklı net ihracattaki pozitif görünüm ise büyümeye pozitif yönde katkı sağlamıştır. Bu eğilimin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini ve 2019 yılında da yeniden dengelenme sürecinin devam edeceğini değerlendiriyoruz. 2018 yılının %2,5 büyümeyle tamamlanmasını bekliyoruz.

2018 yılında enflasyon, TL’de görülen sert değer kaybı ve yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle Ekim ayında, 2003 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bunun ardından; kurda görülen stabilizasyon, petrol fiyatlarında Ekim sonrasında görülen gerileme, başarılı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ve bazı sektörlere getirilen vergi indirimlerinin etkisiyle gerileyerek yılı %20,30’dan tamamlamıştır. Enflasyondaki düşüş eğiliminin; 2019 yılının ikinci yarısından itibaren belirginleşmesini bekliyoruz.

2018 yılında bütçe açığı 72,6 milyar TL ile Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen hedefe yakın gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri, yıllık %20 artış gösterirken, bütçe harcamaları yıllık %22 artış göstermiştir.

Bankacılık sektörü, 2018 yılında finansal piyasalarda yaşanan oynaklığa rağmen sendikasyon kredilerini başarıyla çevirmiştir. Sektörümüzün sermaye yeterlilik rasyosu Aralık 2018 itibarıyla %17,3 ile yüksek seyrini sürdürmektedir.

2019 yılında ABD ve Avrupa merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik belirsizlikler, küresel ticaret gelişmeleri gibi gelişmeler, finansal piyasaların görünümü açısından önem arz edecektir.