Vizyon, Misyon ve Hedefler

Vizyon

Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka olmak.

Misyon

Yenilikçi finansal çözümlerimiz ve güvenilirliğimiz ile tüm paydaşlarımız için kalıcı ve yüksek değer yaratmak.

Güçlü Temeller

 • Güçlü yerli ana ortaklık yapısı,
 • Yüksek kaliteli insan kaynağı,
 • Türkiye’nin en değerli banka markası,
 • Başarılı uygulamalarıyla uzun dönemli stratejik yönetim,
 • Türkiye’nin geneline yayılmış 800 şube ve ileri teknoloji dağıtım kanalları,
 • Sektörde pek çok ilki başlatması ile Türkiye’nin yenilikçi gücü,
 • Kalıcı ve yaygın fonlama tabanı,​
 • Odağında sürdürülebilirlik stratejisi ile yüksek özkaynak getirisi ve aktif kalitesi,
 • %15,8 sermaye yeterlilik oranı ile güçlü sermaye yapısı,
 • Yüksek aktif kalitesi ile düşük takipteki krediler oranı: %2,1,
 • %1,6 operasyonel gider/aktif rasyosu ile yüksek verimlilik.

Stratejik Hedefler

 • Uzun vadede tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir ve yüksek değer yaratmak amacıyla özkaynak getirisini asgari %15-17 aralığında gerçekleştirmek,
 • Kritik pazar paylarında Türkiye’nin lider bankası konumunda olmak,
 • Türkiye’nin müşteri deneyimi ve memnuniyeti açısından en iyi bankası olmak,
 • Türkiye’nin en değerli bankası olmak.​