Sürdürülebilirlik Raporu

Akbank'tan mevduat bankaları arasında ülkemizde bir ilk; Sürdürülebilirlik Raporu!

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan bir kurum olarak, finansal performansımızın yanında, etik, çevresel, sosyal ve ekonomik önceliklerimizin de Akbank'ı geleceğe taşıyacak önemli unsurlar olduğuna inanıyoruz.

Bu farkındalıkla birlikte; yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın güvenini kalıcı kılabilmenin yolunun sorumlu ve şeffaf bankacılık anlayışından geçtiğinin bilinciyle, Akbank olarak mevduat bankaları arasında ülkemizde bir ilke imza atarak Sürdürülebilirlik Raporu'muzu yayınladık.

Global Reporting Initiative (GRI) gibi küresel olarak kabul görmüş ve dünyanın pek çok büyük şirketi tarafından kullanılan bir raporlama standardında yayınlanan ilk Akbank Sürdürülebilirlik Raporu, bankamızın sürdürülebilirlik konusundaki vizyonunun, bu konuya olan inancının ve şeffaf bankacılık anlayışının en somut örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Türk Bankacılık Sektörü için öncü niteliğe sahip Akbank Sürdürülebilirlik Raporu'nda, Bankamızın sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk alanları ve bu alanlarla ilgili performansı anlatılmaktadır.

Akbank Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.​

2018 Sürdürülebilirlik Raporu

2017 Sürdürülebilirlik Raporu

2016 Sürdürülebilirlik Raporu

2015 Sürdürülebilirlik Raporu

2014 Sürdürülebilirlik Raporu

2013 Sürdürülebilirlik Raporu

2012 Sürdürülebilirlik Raporu

2011 Sürdürülebilirlik Raporu

2010 Sürdürülebilirlik Raporu

2009 Sürdürülebilirlik Raporu