Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank’ın her zaman önceliğidir.​

Türkiye Bankacılığın İlkelerini Akbank’la Yaşadı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank’ın her zaman önceliğidir.

 • Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003).
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni Faaliyet Raporu’nda duyuran ilk bankadır (2003).
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni web sitesinde duyuran ilk bankadır (2004).
 • Kurucu hisselerini geri satın alan ilk bankadır (2005).
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk bankasıdır (2007).
 • Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu’nu (Global Compact) yayımlayan ilk bankadır (2010).
 • Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Türkiye’de hayata geçirilmesine destek olarak öncülük etmiştir (2010).
 • Mevduat ban​kaları arasında GRI standartlarına göre sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ilk bankadır (2010).
 • CDP’nin (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) Global 500 Raporu’na Türkiye’den giren ilk kuruluştur (2010). 
 • Dijital Güven İlkeleri yayınlamıştır (2018).

Banka yönetimi, ortakları, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, kanun otoriteleri, tedarikçiler ve Banka’nın bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

 • Dürüstlük
  Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.
 • Güvenilirlik
  Bankacılığın temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere ve diğer tüm paydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.
 • Tarafsızlık
  Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.
 • Uygunluk
  Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.
 • Saydamlık
  Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.
 • Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı
  Banka’nın tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında Banka imajı, faydası ve kârlılığı ile birlikte toplumsal fayda, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.
​ ​

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Akbank yönetimi, pay sahipleri şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmayı​ hedeflemektedir. Akbank yönetimi, bu amaçla tüm pay sahiplerine eşit muamele etmeyi ilke olarak benimsemiştir. Ana hedef, mevcut pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar için Akbank payların cazip ve öngörülebilir bir yatırım aracı haline getirmektir.

Bankamız yönetimi, ortakları, çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, kanun otoriteleri, tedarikçiler ve Banka'nın bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim ilkelerimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer almaktadır. Raporun tamamına aşağıdaki pdf'ten ulaşabilirsiniz:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu