Kar Dağıtım Politikası

K​​ar Dağıtım Politikası

Akbank’ın kar payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Kar dağıtım işlemleri, Genel Kurul kararları doğrultusunda ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanır.

Bankamızda kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.​

Karın Tevzii

Bankamızın 2017 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.039.068.836,20 TL.’lik net kârdan;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 1.400.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %40’ı olan 1.400.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasını; 

- Nakit kar payı ödemelerine 28 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanılmasını,

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.122.847,50 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılmasını ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 140.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesini, öneririz.