Genel Kurul Dökümanları

Bankamızın 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:00’da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi: 

1    Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3    Denetçi Raporlarının okunması,

4    2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,

5    Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,

6    Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7    2017 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,

8    Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,

9    Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

10  Denetçinin seçilmesi,

11  Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

12  Banka'nın 2018 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

13  2017 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi.


* PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız lütfen tıklayın.


Oy Vekaletnamesi

Vekaletname için tıklayın.

Genel Kurul İç Yönergesi

“Akbank TAŞ Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usülleri” hakkında iç yönerge için tıklayın

PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız tıklayın.​​​