Genel Kurul Dökümanları

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. Denetçi Raporlarının okunması,
 4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 6. 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
 7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
 9. Denetçinin seçilmesi,
 10. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesinde değişiklik yapılması,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
 12. Banka'nın 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
 13. 2018 yılında yapılan bağışlar ve güncellenen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi.

Akbank Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı*

* PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız lütfen tıklayın

Oy Vekaletnamesi

Vekaletname için tıklayın.

Genel Kurul İç Yönergesi

“Akbank TAŞ Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usülleri” hakkında iç yönerge için tıklayın

PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız tıklayın.​​​