Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2Ç18368.216
224.122217.92844.65241.884
2017341.610212.357
201.456
33.627
40.614

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
2Ç183.889
926
4.1623.280
2Ç172.7497453.8273.023

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
2Ç1860,9%59,2%
1,9%15,9%
201761,3%
59,0%1,9%16,2%