Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
1Ç19386.009210.796
228.080
42.696
47.492
2018354.682
201.332
208.63043.65043.787

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
1Ç193.6661.1931.8501.408
1Ç183.3238102.1761.694

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
1Ç1954,6%
59,1%1,5%12,3%
201856,8%
58,8%
1,6%13,6%