Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2Ç19375.827211.353229.50336.20049.341
2018354.682
201.332
208.63043.65043.787

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
2Ç197.7102.4033.4562.667
2Ç187.2121.7374.1623.280

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
2Ç1956,2%
61,1%1,4%11,4%
201856,8%
58,8%
1,6%13,6%