Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2019387.172214.471244.71234.83654.362
2018354.682
201.332
208.63043.65043.787

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
201916.938
4.9586.9275.352
201815.5963.7187.1365.709

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
201955,4%
63,2%1,4%10,9%
201856,8%
58,8%
1,6%13,6%