Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
30.09.2018426.068
238.626244.98050.56143.146
31.12.2017341.610212.357
201.456
33.627
40.614

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
30.09.201811.320
2.683
5.9784.688
30.09.20177.9872.1665.7184.517

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
30.09.201856,0%57,5%
1,7%15,0%
31.12.201761,3%
59,0%1,9%16,2%