Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
1Ç18348.454
222.572211.17335.41141.160
2017341.610209.478
201.456
33.627
40.614

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
1Ç183.323
810
2.1761.694
1Ç172.5526801.8391.452

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
1Ç1863,9%60,6%
2,0%16,6%
201761,3%59,0%1,9%16,2%