Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
31.12.2018354.682
213.934208.63043.65043.787
31.12.2017341.610212.657
201.456
33.627
40.614

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
31.12.201815.5963.7187.1365.709
31.12.201711.2932.9627.6546.020

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
31.12.201860,3%
58,8%
1,6%13,6%
31.12.201761,3%
59,0%1,9%16,2%