Etik ilkelerimiz her türlü işlem, davranış ve kararımızda bize ışık tutması için kaleme alındı. Yeni Nesil Akbank bu ilkeler üzerinde geleceğe uzanıyor. Akbanklılar olarak her türlü iş yapış şeklimizde ve davranışımızda; bankacılık sektörünün etik ve mesleki ilkeleri ile profesyonel davranış kurallarına uyarız. Tüm çalışmalarımızda amacımız bankacılık sektörünün gelişmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesinin yanısıra çevrenin de korunmasını gözeterek toplumsal fayda sağlanmasıdır. Çalışmalarımızda, dijital dünyanın yeniliklerine hızla uyum sağlarken sadelikten vazgeçmez, müşteri memnuniyeti odaklı çalışırız.

Etik İlkelerimizin Dayandığı Temel Özelliklerimiz

Akbanklı, çalışma ve faaliyetlerinde müşteriler, çalışma arkadaşları ve diğer tüm paydaşlarla olan ilişkilerinde dürüsttür.

Akbanklı, bankacılığın temelinin güven olduğunu bilir, müşterilere ve diğer tüm paydaşlara sade, anlaşılır ve doğru bilgiler vererek zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda güvenilir hizmet sunar.

Akbanklı, müşterilerine ve paydaşlarına cinsiyet, davranış, inanç, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, her koşul ve şartta tarafsızlığını korur.

Akbanklı, çalışma ve faaliyetlerinde müşteri odaklı hizmet anlayışına sahiptir.

Akbanklı, tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uygun davranır.

Akbanklı, sır niteliğindeki bilgiler hariç; müşterilerini, kamuyu, ilgili yetkili kurumları, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahiplerini tam, açık, doğru ve zamanında bilgilendirir, şeffaftır.

Akbanklı, Bankanın tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak taahhüt ettiği gibi çevrenin korunmasını gözetir ve toplumsal fayda sağlamayı amaçlar.

Etik İlkeler