Amaç
Yetki ve Sorumluluk
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Geleceğe Yönelik Değerlendirme ve Beklentilerin Açıklanması
Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler
Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler
Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler
Sessiz Dönem
Akbank Web Sitesi (www.akbank.com)
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​