Hızlı Emeklilik Planı

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik ile %25 Devlet katkısından siz de yararlanın!

Hemen Başvur

Sadece bir telefon ile emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Akbank Çağrı Merkezi aracılığı ile Hızlı Emeklilik Planı sahibi olabilir, BES’e bugünden adım atıp geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz...

Hızlı Emeklilik Planı, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmakta olan 126 numaralı bireysel emeklilik planıdır. Akbank bir AvivaSA acentesidir

 Bes Başvuru

​​Giriş Aidatı

​Giriş aidatının tamamı ertelenmiştir. Ertelenen  giriş aidatının toplamı, teklifin onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin;

a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde şirketten ayrılanlar için %75'ini aşmayacak şekilde alınacaktır.
b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 y​ılını dolduran sözleşmelerden 6 yıldan önce şirketten ayrılanlar için %50'sini aşmayacak şekilde alınacaktır.
c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 6 yılını dolduran sözleşmelerden 10 yıldan önce şirketten ayrılanlar için %25'ini aşmayacak şekilde alınacaktır.
d) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 10. yılını dolduranlardan ertelenmiş şekildeki giriş aidatı alınmayacaktır.

Yönetim Gider Kesintisi

Yönetim gider kesintisi, aylık katkı payı tutarınızın %2'sidir. Ek katkı payı ödemelerinize Yönetim gider kesintisi, ek katkı payı tutarınız (x) üzerinden aşağıda belirtilen aralık değerlerine göre kademeli olarak uygulanır.


x > 5.365 TL%0
0 TL < x ≤ 5.365 TL%1​

Ara Verme Kesintisi

Katkı payı ödeme tarihine müteakip, üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda sözleşme ödemeye ara vermiş olarak değerlendirilecektir. Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek yönetim gideri kesintisi alınabilecektir. Söz konusu kesinti her tam ay için 2 TL’dir. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise, bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.Ş. tarafından ödenen sabit giderler birikimlerin anapara kısmından indirilecektir.​

Şeffaflık ve Güvenlik

Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank'ta tutulmakta olup fon paylarınızı bu hesaplardan günlük olarak takip edilebilir​. AvivaSA'nın faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, bağımsız denetim şirketi ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin; fonların ve portföy yöneticimizin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve takibi altındadır.

Geleceğini Biriktirenler Kulübü

Düşlerinizdeki gibi bir hayatı yaşama fırsatı sunan Geleceğini Biriktirenler Kulübü'yle tanışmak için tıkla​yın.
 Kredi Kartı Başvuru

 Akbank Direkt