Kar Dağıtım Politikası

K​​ar Dağıtım Politikası

Akbank’ın kar payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40’ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Kar dağıtım işlemleri, Genel Kurul kararları doğrultusunda ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanır.

Bankamızda kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.​

Karın Tevzii

Bankamızın 2016 yılı faaliyetlerinden sağlanan 4.528.712.188,29 TL.’lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi’nin 82. maddesi gereğince;

  • Ortaklarımıza 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 700.000.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %22,5’i olan 900.000.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasını;
  • Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart 2017 tarihinden itibaren başlanılmasını,
  • ​Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 129.884.859,73 TL. ile 10. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahından indirilen 10.000.000 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılmasını ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 70.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesini,

öneririz.