Genel Kurul Dökümanları

B​​ankamızın 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart​ 2017 Salı ​​​günü saat 14:00’da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.​

2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:​

1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. Denetçi Raporlarının okunması,

4. 2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6. 2016 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,

7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,

9. Denetçinin seçilmesi,

10. Banka Ana Sözleşmesi’nin 9 ve 48inci maddesinde değişiklik yapılması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

12. Banka’nın 2017 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

13. ​2016 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi.

* PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız lütfen tıklayın

Oy Vekaletnamesi

Vekaletname için tıklayın.

Genel Kurul İç Yönergesi

“Akbank TAŞ Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usülleri” hakkında iç yönerge için tıklayın

PDF dosyalarını açmakta sorun yaşıyorsanız tıklayın.​​​