Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
3Ç17315.475195.460187.87630.64139.137
2016294.501178.893
173.968
32.304
32.492

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
3Ç17 7.9872.166
5.7184.517
3Ç16 6.2801.9064.6803.682

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
3Ç1762,0%59,6%
2,0%16,6%
2016 60,7%59,1%1,8%16,0%