Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2Ç17 315.298189.956188.04431.49937.759
2016294.501178.893173.96832.30432.492

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
2Ç17 5.3011.425
3.8273.023
2Ç16 4.0681.2873.1262.485

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
2Ç17 60,2%59,6%2,0%17,1%
2016 60,7%59,1%1,8%16,0%