Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
3Ç16277.363169.118164.02629.61131.576
2015252.467153.466149.47126.17728.015

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
3Ç166.2801.9064.6803.682
3Ç155.5171.8332.8982.222

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
3Ç1661,0%59,1%1,9%16,5%
201560,8%59,2%1,3%12​,1%