Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2Ç16265.536160.072150.82428.79030.517
2015252.467153.466149.47126.17728.015

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
2Ç164.2331.2873.1262.485
2Ç153.7691.1971.9621.512

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
2Ç1660,30%56,80%1,90%17,10%
201560,80%59,20%1,30%12​,10%