Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2017341.610
209.478201.45633.62740.614
2016294.501178.893
173.968
32.304
32.492

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
201711.293
2.962
7.6546.020
20168.4902.5696.2014.854

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
201761,3%59,0%
1,9%16,2%
201660,7%59,1%1,8%16,0%