Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
1Ç17305.910186.550179.35333.49035.981
2016294.501178.893173.96832.30432.492

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
1Ç172.5526801.8391.452
1Ç161.9886321.3591.071

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar​ Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
1Ç1761,0%58,6%1,9%17,0%
201660,7%59,1%1,8%16,0%