Finansal Bilgiler

Özet Finansal Bilgiler – Konsolide Mali Tablolar (milyon TL)

BİLANÇO

Toplam Aktifler Krediler Mevduat Alınan Krediler Özkaynaklar
2016294.501178.893173.96832.30432.492
2015252.467153.466149.47126.17728.015

GELİR TABLOSU

  Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Öncesi Kar Net Kar
20168.4902.5696.2014.854
20157.5892.4874.1793.229

MALİ RASYOLAR (%)

Krediler/Toplam Aktifler Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar Ortalama Aktif Karlılığı Ortalama Özsermaye Karlılığı
201660,7%59,1%1,8%16,0%
201560,8%59,2%1,3%12​,1%