Etik İlkeler

Akbank olarak her türlü faaliyet ve işlemimizde bankacılık sektörünün etik-mesleki ilkelerine ve profesyonel davranış kurallarına uyarız. Birleşmiş Milletler'in Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılarak taahhüt ettiğimiz gibi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve temiz toplumla ilgili evrensel ilkelere tam uyum sağlar, içselleştirdiğimiz bu ilkelerin tüm paydaşlarımız tarafından da uygulanması için gerekli hassasiyeti gösteririz. Toplumun gelişmesine ve çevrenin korunmasına destek veririz.

Temel ilkelerimiz, her türlü işlem ve davranışımızda bizlere yol gösterir.

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik: Bankacılığın temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere ve diğer tüm paydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık: Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Saydamlık: Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı: Bankanın tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında banka imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

Tutum ve çalışmalarımızda uymamız gereken kuralların, bunlarla sınırlı olmadığını ve tüm etik kuralların yazılı hale getirilmesinin mümkün olmadığını biliriz. Burada yazılı olmayan bir durumla karşılaştığımızda, temel ilkelerimiz ışığında davranır, emin olamadığımız durumlar için de üstlerimize danışırız.

Bankamızın başarısının ve itibarının korunması için bir bütün olarak etik ilkelere uymamız gerektiğini biliriz. Birimizin bile etik ilkelere aykırı davranışı, paydaşlarımız nezdinde güvenilirliğimizi ve çalışmalarımızı etkileyebilir. Bu nedenle, etik ilkelerimize aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaştığımızda veya bu yönde bir şüphemiz oluştuğunda, aykırılıkları üstlerimize ve/veya Etik Hattı'na mutlaka bildiririz. Bu, etik ilkelere uygun davranmak kadar önemlidir. Ayrıca, hat üzerinden yaptığımız bildirimlerin gizli tutulacağının ve bildirimimiz nedeniyle herhangi bir yaptırım ile karşılaşmayacağımızın bilincindeyizdir.

Etik İlkeler