Teminat ve Kefalet Mektubu

İhtiyaçlarınız bizim teminatımız altında!

Gerçek kişilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak, resmi bir daireye, diğer bir müesseseye veya herhangi bir kimseye hitaben, belirli bir işin veya yükümlülüğün belirlenen şartlar dahilinde ve belirli bir süre içerisinde yerine getirileceği, aksi takdirde işi üstlenen tarafından ödenmesi gereken belirli bir meblağın, mektubu veren Banka tarafından ödeneceği hakkında bir çeşit teminat verilmesi olup, 3. şahsın fiilini taahhüt anlamında bir garanti sözleşmesidir.
 
Akbank Private Banking şubelerinde bulunan varlıklarınızı teminat alarak sizin lehinize düzenleyeceğimiz teminat mektubunuzu kısa sürede ve minimum komisyon oranlarımızdan yararlanarak temin etmeniz mümkün.

Akbank Teminat ve Kefalet Mektubu İçin Talep Sahibi ve Kefillerden Başvuruda İstenilen Belgeler

  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi
  • Son döneme ait, su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgâh belgesi (Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinden biri adına düzenlenmiş olmalıdır)


Akbank Teminat ve Kefalet Mektubu İçin Gerekli Koşullar

  • 18 yaşından büyük, risk ve istihbaratında herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan ve gelirini belgeleyen herkes bu krediden yararlanabilir.

Private Banking müşterilerinin teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Teminat ve Kefalet Mektubu Kredileri Private Banking Şubelerimiz nezdinde bulunan varlıkları teminata alınmak kaydıyla temin edilebilmektedir.