Kredi Kartı İşsizlik Sigortası ile her zaman güvendesiniz!

Kredi Kartı İşsizlik Sigortası, Akbank kredi kartı harcamalarınızı, karşılaşabileceğiniz risklere karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Kredi Kartı İşsizlik Sigortası ile, tüm Akbank kredi kartlarınıza ait son ekstrenizde yer alan harcamalarınız, bekleyen ve ötelenen taksitleriniz güvence altına alınır.

Üstelik sadece özel sektör bordrolu çalışanlar değil, devlet memurları, serbest meslek sahipleri ve emekli çalışanlar da, mesleklerine uygun olarak, Kredi Kartı İşsizlik Sigortası teminatlarından faydalanabilir.

Kredi kartı işsizlik sigortası ile sadece harcadığınız kadar prim ödersiniz. Kartınızı kullanmadığınız ve harcamanızın olmadığı durumlarda prim ödemezsiniz. Üstelik tek bir talimat ile tüm Akbank kredi kartlarını teminat altına almış olursunuz.

Kredi kartı harcamaları için güvence isteyen; 18-64 yaş aralığında, sağlıklı ve son 6 aydır kesintisiz olarak mevcut işinde çalışan herkes Kredi Kartı İşsizlik Sigortası’ndan faydalanma hakkına sahiptir.

Başvuru
Akbank Direkt İnternet'ten 7/24 Kredi Kartı İşsizlik Sigortası yaptırabilirsiniz!

Akbank'ta hesabınız var fakat henüz Akbank Direkt İnternet'i kullanmıyorsanız Şifre Al'a tıklayarak veya en yakın Akbank Şubesi'nden Akbank Direkt şifrenizi alabilirsiniz.

Teminat Tutarı

Kredi Kartı İşsizlik Sigortası’nın teminatı; kredi kartı ekstre tutarı ile, bekleyen ve ötelenen taksitlerin toplamına eşittir. Her bir Akbank kredi kartı için aylık azami 10.000 TL teminat bulunur.*


Sigorta Primi

Her aya ait kredi kartı teminatının binde 8’i aynı ayın kredi kartı ekstresine sigorta primi olarak yansıtılır. Prim tahsilatı her aya ait teminat tutarı üzerinden yapılacağı için, prim miktarı aydan aya farklılık gösterecektir. Teminat 20 TL’nın altında olduğunda prim tahsilatı yapılmayacaktır.

Örnek: 125 TL teminat için sadece 1 TL prim tahsil edilir.


İstek Dışı İşsizlik Teminatı

Bu teminat sadece özel sektör bordrolu çalışanlar için geçerlidir. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerli 90 günlük muafiyet süresi sonrasında teminat işlerlik kazanır. Muafiyet süresi sonrasında, istek dışı işsizlik halinin gerçekleşmesi durumunda, 30 günlük bekleme süresinin tamamlanması şartıyla kredi kartının son ekstresine ait teminat tutarı ödenir.


Geçici Maluliyet Teminatı

Bu teminat sadece serbest meslek sahibi olarak faaliyet gösterenler veya devlet memurları için geçerlidir. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerli 90 günlük muafiyet süresi sonrasında teminat işlerlik kazanır. Muafiyet süresi sonrasında, 30 günden uzun süren hastalık veya kaza sonucu geçici maluliyetin oluşması durumunda kredi kartının son ekstresine ait teminat tutarı ödenir.


Hastaneye Yatırılma Teminatı

Bu teminat sadece, bir sosyal güvenlik sisteminden erken emekli olmakla birlikte bordrolu çalışmayı sürdürenler için geçerlidir. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerli 90 günlük muafiyet süresi sonrasında teminat işlerlik kazanır. Muafiyet süresi sonrasında, 30 günden uzun süren hastanede yatırılma halinin oluşması durumunda kredi kartının son ekstresine ait teminat tutarı ödenir.


Teminatı Kullanma Detayları

  • Son 6 aydır kesintisiz olarak mevcut işyerinde çalışıyor olunması
  • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün muafiyet süresinin geçmesi
  • Riskin gerçekleşmesi durumunda her bir teminat için aralıksız 30 günlük bekleme süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir
  • * Daha önceki aylardan devreden asgari kredi kartı ödeme tutarları ve bunlara bağlı ceza ve faizler istisna kapsamındadır. Bu tutarlar için 50 TL ek teminat söz konusudur.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

444 25 25 Akbank Telefon Şubesi aracılığıyla Kredi Kartı İşsizlik Sigortası yaptırabilirsiniz.

Akbank Direkt Şifreni Al!