Uzun Süreli Kredi Hayat Sigortası

Geleceğinizi güvence altına alın!


Uzun Süreli Kredi Hayat (USKH) Sigortası, 1 yıldan uzun süreli kredilerde, kredi itfa planına paralel, azalan teminatlı bir hayat sigortasıdır.

USKH Sigortası’nın sağladığı teminatlar, yaşamsal risklere karşı güvence sağlayarak, kredi süresi boyunca karşılaşabileceğiniz olumsuz durumlarda kredinin ödenmesini garantiler.

İşsizlik sizin için sorun olmasın! 
Seçilen süre boyunca ana teminat vefat teminatıdır. Ek olarak alınabilecek kaza ve hastalık sonucu maluliyet teminatı, çalışamama durumunda da yaşam standartlarının korumasına yardımcı olur.

Kimler yararlanabilir?
18-70 yaş arasındaki, kredi kullanan kişilere yöneliktir. 20-63 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler.

Ödeme kolaylığı
Poliçe primi aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ödenebilir.

Sigorta süresi
Sigorta süresi minimum 2 yıl, maksimum 30 yıldır.

Vergi avantajı
Uzun Süreli Kredi Hayat Sigortası primleri, yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​