EKİM 2014 VERGİ TAKVİMİ  

 

 

 

İlk Ödeme Son Ödeme Açıklama
01.10.201410.10.201416-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201413.10.201416-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.10.201415.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201415.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201415.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.10.201415.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201415.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201415.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01.10.201420.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201420.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201420.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201420.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.10.201420.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201420.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.201423.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.10.201423.10.2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.10.201423.10.2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.10.201423.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.10.201424.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.10.201424.10.2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.10.201427.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01.10.201427.10.2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.10.201427.10.2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01.10.201427.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.10.201427.10.2014Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.10.201427.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.10.201431.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.10.201431.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.10.201431.10.2014Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.10.201424.10.20141-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.10.201427.10.20141-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi